Oświadczenie Prezydenta Miasta
Dodane przez Zarzad5 dnia Czerwiec 06 2014 20:30:00
Oświadczenie Prezydenta Miasta w sprawie MPZP Zasanie I i Zasanie II
data publikacji: 2014-06-06 20:30,
Rozszerzona zawartość newsa
W związku z pojawiającymi się zarzutami sugerującymi, że Prezydent Miasta Przemyśla nie wycofał się z realizacji lokalnej drogi przebiegającej przez osiedla Glazera (zgodnie z MPZP Zasanie I i Zasanie II) pragnę zdecydowanie stwierdzić, że zarzuty te są bezpodstawne. W obecnie wyłożonym do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wspomniana droga nie występuje w treści przedłożonego projektu (podobnie jak inne drogi o charakterze lokalnym). Mapa rzekomo świadcząca o zmianie stanowiska Prezydenta, na którą powołują się niektóre osoby, to graficzna część wniosku z 2011 r. do planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego składanego w grudniu  2011r. czyli w okresie w którym opracowywane były, uchwalone później i aktualnie obowiązujące MPZP Zasanie I i Zasanie II.Mapa znajduje się w części projektu studium pt. WNIOSKI DO INNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH, po str. 189 i jest dołączona w wersji z okresu jej sporządzenia tj. 2011r., ponieważ częścią projektu studium jest prezentacja innych dokumentów planistycznych obejmujących swoim zasięgiem Miasto Przemyśl i musiała być zaprezentowana w stanie jakim została wówczas przedstawiona. 
 
Prezydent Miasta 
Robert Choma